• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/karabukmavidogalgaz.muhendislik
    • Endüstriyel Doğalgaz Dönüşümleri

Zemin Etüdü

ARAZİ ÇALIŞMASI:
Etüt çalışması yapılacak alanın tapu fotokopisi ,yer buldu haritası ve varsa vekalet örnekleriyle firmamıza başvurmanız yeterlidir. Etüt yapılacak alan , firmamızın mühendisleri tarafından binanın özelliğine,zemin yapısına,alanın topografik özelliklerine, şev durumuna,arsa büyüklüğüne göre (sondaj sayısı, metre olarak derinliği,araştırma çukurları sayısı ve derinlikleri analiz araştırmalarını) kapsamaktadır. Mühendislerimiz gerekli detayları alarak şirketimizde bu konuyla ilgili karar verir. İş programı bu detaylara göre devam eder. Saha çalışmaları mühendislerimiz tarafından ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılır, yapılan sondaj sonucunda alınan numuneler standartlara uygun olarak paketlenir ve gerekli laboratuara gönderilerek burada araştırılmaları sağlanır. Bu sırada ilgili deneyler ile zeminin yapısı ve zeminin kalitesi belirlenmektedir. Sismik analiz yapıldıktan sonra gerekli ölçümler alınmaktadır. Sismik raporları yorumlanıp gerekli değerler çıkartılmaktadır. 

BÜRO ÇALIŞMASI:
Etüt çalışmasının tamamlanmasından sonra zeminde bulunan numunelerin Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarlara verilir. Bu numunelerin bilgileri alındıktan sonra raporların yorumları yapılarak gerekli şemalar ve haritalarda uygulamaları yapılır ve etüt raporuna eklenir. Sismik analizin yapılmasından sonrada aynı şekilde gerekli raporların doğru şekilde yorumlarının yapılması ve zemin etüt raporuna eklenmesi 

Zemin etüdü projeleri çıkan yeni yasayla zorunlu hale gelmiştir. Herhangi bir arazide üzerine yapılacak (bina,tesis,depo vs..) belediye onaylı , bir bakanlığa yada başka bir kuruma bağlı, arazinin belli araştırmalar,deneyler,testler sonucu, arazi hakkında detaylı bilgi vermek , araziyi projelendirmek ve yorumlamayı kapsamaktadır. Üstüne yapılacak tesisin veya konutun en doğru değerlerle yapılmasını sağlamaktır. Güçlendirmeler gerekiyorsa bunları belirtmek ve arazide olabilecek risk durumlarını detaylandırmak gibi bir çok önemli konuda bilgi sağlamak için yapılan önemli ve bilgiye dayanan bir projedir.

Depremle yüz yüze olan ve deprem kuşağında bulunan ülkemizde bu tür projeleri emin ellere teslim etmek .Yapılan işlerde gerçek değerlere ve numunelere ulaşmak bunlarla ilgili yorumlar da bulunmak ve yaptığımız projede bulunacak tesislerin güvenli ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmasını sağlamak en büyük hedefimizidir. zt den alıntıdır..